Rozeznanie Rynku nr RPLB0020/DOR/SP

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. lubuskiego projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskie na lata 2014-2020 pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

W ramach projektu chcemy wyłonić doradców , którzy będą świadczyć usługi poradnictwa (doradztwa) specjalistycznego udzielanego uczestnikom Projektu

Poniżej znajdują się do pobrania dokumenty dotyczące wyboru wykonawców.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 13.05.2019 r. do godz. 13:00  na załączonych wzorach na:

– adres email: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5  65-034 Zielona Góra

– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5  65-034 Zielona Góra

Szczegółowe informacje o projekcie zamieszczone zostały tutaj:

https://jmm.net.pl/owdz-lubuskie/

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

DOKUMENTY DO POBRANIA

Pragniemy poinformować, iż w drodze rozpoznania rynku 0212/SPEC/1 został wyłoniony wykonawca:

EM-MAT Nauczanie Uzupełniające Emilia Kasowska, ul. Kolejowa 34/5, 55-040 Pustków Żurawski

Cena:  90 zł / godzina

Skip to content