ROZEZNANIE RYNKU NR RPOWS0622/SZKOLENIE/8

 

 

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie woj. śląskiego projekt aktywizacji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków UE pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.

W ramach projektu chcemy zakupić 1 miejsce szkoleniowe na szkoleniu otwartym z zakresu KURS MASAŻU I stopnia

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności (mieszkaniec Gliwic)

Łączna ilość godzin szkolenia: min. 80. Czas przeznaczony na egzamin wewnętrzny i zewnętrzny nie jest wliczany do godzin kursu.

Cel: Celem kursu jest zdobycie teoretycznej wiedzy z zakresu anatomii oraz charakterystyki masażu i warsztatu masażysty, a przede wszystkim zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu wykonywania masażu klasycznego.

Minimalny zakres tematyczny szkolenia:

 • Teoria masażu. Krótka historia masażu.
 • Co to jest masaż
 • Mechanizm działania masażu
 • Zasady i warunki konieczne do wykonywania masażu
 • Techniki masażu klasycznego
 • Wskazania i przeciwwskazania do wykonywania masażu
 • Wykonywanie masażu klasycznego na poszczególnych częściach ciała
 • Topografia i lokalizowanie mięśni na ciele człowieka
 • Techniki oraz kolejność technik stosowanych podczas wykonywania masażu klasycznego
 • Pozycje ułożeniowe podczas wykonywania masażu klasycznego

Miejsce realizacji szkolenia

Zalecamy, aby zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywały się (ze względów organizacyjnych) w obrębie granic administracyjnych województwa śląskiego w szczególności miast: Katowice, Gliwice. Odległość z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej miejscem zamieszkania uczestniczki nie może przekroczyć 70 km (czas podróży w jedną stronę max. 1 godzina 30 minut) i istnieje bezpośrednie połączenie środkami komunikacji publicznej (pks/pkp/bus) z miejscowości gdzie zostanie przeprowadzone szkolenie do miejscowości będącej siedzibą dla powiatu. Jednak dopuszcza się możliwość organizacji zajęć poza tym obszarem – w takim przypadku Wykonawca zabezpieczy we własnym zakresie, na własną odpowiedzialność i na własny koszt dojazd Uczestniczka szkolenia spod siedziby powiatowego urzędu pracy powiatu do miejsca, w którym odbywać się będą zajęcia, a także zapewni powrót Uczestniczce przed ten budynek oraz opiekę w czasie podróży dla ON.

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc (tj. w okresie od 18/05/2018 do 17/06/2018)

Tryb szkolenia: stacjonarny lub weekendowy

Wymogi w zakresie Wykonawcy:

 • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
 • Przeprowadzenie szkolenia przez fizjoterapeutów lub rehabilitantów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji; min. doświadczenie zawodowe nie krótsze niż 2 lata w dziedzinie odpowiadającej przedmiotowi szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikom przerwy regeneracyjnej i materiałów szkoleniowych adekwatnych do tego typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikom zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU oraz CV/SYLWETKĘ KADRY TRENERSKIEJ i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 16/05/2018 r.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/wz/

Załącznik: wzór umowy

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Małgorzata Pawłowska

tel: 530 981 978 / e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content