Rozpoznania rynku nr RPLB0017/FLORYSTYKA/1 – Kurs florystyczny

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na kursie florystycznym.

Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 07.12.2018 r. na wzorze: Załącznik 1

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na:
– adres email: dzw@jmm.net.pl
– adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5 65-034 Zielona Góra

– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5 65-034 Zielona Góra

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na kursie florystycznym.

Więcej informacji o projekcie: https://jmm.net.pl/dzwc/

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
Tel. 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

W oparciu o ustalone w rozpoznaniu kryteria oraz w porównaniu do cen rynkowych 3 wykonawców (zweryfikowane pod kątem ich aktualności oferty ze stron internetowych wykonawców stanowią załącznik do szacowania wartości zamówienia)

wybrano wykonawcę:

1)  FRAGOLA FARM Wojciech Staniszewski
Ul. Działkowa 2a, 65-767 Zielona Góra

100 pkt
cena 2000 zł/osoba

Wybrany Oferent spełnia wszystkie wymagania i kryteria określone w rozpoznaniu, posiada wpis do RIS, Oferent nie podlega wykluczeniu. Wyniki przeprowadzonego rozpoznania upubliczniono na stronie.

.

Skip to content