ROZPOZNANIE CENOWE – ECDL PROFILE DIGCOMP 6

Firma Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa w Świdnicy wspólnie z JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE. W ramach projektu organizowane będą dla uczestników szkolenia ECDL PROFILE DIGCOMP 6.

W związku z tym zwracamy się do Państwa o wycenę poszczególnych modułów szkolenia.

I. Termin (wstępny/ruchomy) z rozpoczęciem od 22.08.2016 do 31.08.2016
II. Liczba osób: średnio 10 uczestników

Proszę przedstawić wycenę która obejmuje :

1.Organizację i przeprowadzenie szkolenia ECDL moduły (B1,B2,B3,B4) z uwzględnieniem:
-sala wykładowa – proszę o podanie miejsca odbywania szkoleń.
-materiały szkoleniowe adekwatne do typu zajęć
-wykładowców posiadających niezbędne kwalifikacje, umiejętności i uprawnienia do realizacji wyżej wymienionego zadania, udokumentowane doświadczenie zawodowe powyżej 2 lat – proszę o przesłanie CV
-niezbędne warunki lokalowe do odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych
-przerwa kawowa oraz dwudaniowy obiad.
2.Egzamin zewnętrzny – jedno podejście do egzaminu dla każdego uczestnika.
3.Wydanie certyfikatu / zaświadczeń potwierdzającego uczestnictwo w kursie i uzyskane kompetencje cyfrowe.
4.Wydanie certyfikatu/świadectwa ECDL PROFILE DIGCOMP 6.

Proszę o załączenie szczegółowego programu szkoleń oraz wskazanie wymiaru szkolenia przy czym jako 1 godzinę szkolenia/kursu należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). W szkoleniu możliwy jest udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 18.08.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email : 'siph@siph.pl’ ; adres pocztowy : Sudecka Izba Przemysłowo Handlowa Rynek 1 A, 58-100 Świdnica

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1)_Lista_sprawdzajaca_kwalifikacje

2)_Material o kwalifikacjach EFS

Skip to content