ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs CNC z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników kurs CNC z obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Celem kursu jest opanowanie przez uczestników podstaw obsługi i programowania dwuosiowych i trzyosiowych obrabiarek CNC oraz współrzędnościowej maszyny pomiarowej w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę w tym zakresie.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:

 • podstawowych elementów budowy i zasad działania obrabiarek CNC.
 • obsługi tokarki sterowanej numerycznie.
 • obsługi frezarki trzyosiowej sterowanej numerycznie.
 • zasad programowania obrabiarki CNC z wykorzystaniem podstawowych kodów ISO oraz podstawowych cykli ISO.
 • zasad tworzenia programów przy pomocy narzędzi wspomagających dostępnych w pamięci wewnętrznej obrabiarki CNC.
 • zasad tworzenia programów przy pomocy narzędzi wspomagających typu CAD/CAM.
 • programów obróbki ze stanowiska komputerowego do obrabiarki.
 • tworzenia i wprowadzania ręcznego programu NC.
 • interpretacji istniejących programów oraz ich edytowania.
 • wykonywania różnych części maszyn na obrabiarkach sterowanych numerycznie w oparciu o utworzony program obróbczy.
 • prawidłowej interpretacji i przygotowywania rysunków technicznych.
 • korzystania z różnorakich narzędzi pomiarowych, stosowanych przy stanowisku operatora CNC.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. w okresie od 27/10/2016 do 27/12/2016)

Wymiar kursu: średnio 100 godzin

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Posiadanie statusu ośrodka szkoleniowego CNC,
 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),
 • Zapewnienie sprzętu/sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć,  wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 • Zapewnienie uczestnikom adekwatnej odzieży ochronnej,
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
 • Wydanie uczestnikom certyfikatów i dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (tj. certyfikatu w polsko-angielsko-niemieckiej wersji językowej oraz certyfikatu TÜV SÜD wydanego przez jednostkę certyfikującą TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. i indywidualnej karty słuchacza zawierającą oceny wystawione przez prowadzącego kurs, oraz szczegółową informację o umiejętnościach zdobytych na kursie).
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

umowa-na-uslugi-szkoleniowe_wzor

material-o-kwalifikacjach

lista-sprawdzajaca

Do wyceny należy załączyć PROGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

O ile w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 26.10.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content