ROZPOZNANIE CENOWE – KURS FRYZJERSKI

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników KURS FRYZJERSKI. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego kursu.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika szkolenia fachu fryzjerskiego z zakresu:

– zasad higieny w salonie fryzjerskim,

– obsługi klienta,

– pielęgnacji włosów i skóry głowy,

– umiejętnego przeprowadzenia zabiegu trwałej ondulacji,

– prawidłowego mycia głowy w tym wykonanie prawidłowego masażu,

– prawidłowego modelowania włosów tzw. ondulacji fenowej

– zasady dobierania fryzur do kształtu twarzy

– technik modelowania fryzur,

– strzyżenia damskiego i męskiego.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania (tj. w okresie od 17/10/2016 do 17/11/2016)

Wymiar kursu: średnio 100 godzin

Przewidywana liczba uczestników: 1 osoba

Wymóg w zakresie wykonawcy:

  • Posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy
  • Przeprowadzenie kursu przez wykwalifikowaną kadrę spełniającą wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie ze wzorem umowy)
  • Zapewnienie pomieszczenia wyposażonego w odpowiedni sprzęt i materiały adekwatne do przedmiotu kursu
  • Zapewnienie Uczestnikom materiałów szkoleniowych adekwatnych do przedmiotu kursu
  • Przeprowadzenie egzaminu (wewn. i/lub zewn.) po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje
  • Wydanie certyfikatów/zaświadczeń (o ile dotyczy) potwierdzających nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania

umowa na usługi szkoleniowe-wzór

zalacznik – lista-sprawdzająca

zalacznik – materiał o kwalifikacjach

Do wyceny należy załączyć PROGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Ponieważ w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 19.10.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content