ROZPOZNANIE CENOWE – Kurs Prawa Jazdy Kat. C

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo-doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowany będzie dla uczestników kurs prawa jazdy kategorii C. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Celem kursu jest zdobycie przez uczestników umiejętności prowadzenia pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t z wyjątkiem autobusu, w/w pojazdem z przyczepą lekką, pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM

Celem kursu jest zdobycie przez uczestnika szkolenia wiedzy i umiejętności m.in. z zakresu:

 • Budowy, obsługi i eksploatacji samochodu ciężarowego
 • Zasad poruszania się po drodze samochodem ciężarowym, m.in.: zachowanie ostrożności i właściwej postawy w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, zasady zachowania bezpiecznych odległości między pojazdami
 • Oceny warunków na drodze – warunki atmosferyczne, widoczność, nawierzchnia, bezpieczna jazda samochodem w różnych warunkach
 • Przewożenia towarów – załadunek, rozmieszczenie, mocowanie ładunku
 • Manewrowania samochodem ciężarowym w ruchu miejskim
 • Planowania trasy przejazdu
 • Czasu pracy kierowcy, karty kierowcy, tachografu
 • Dokumentacji pojazdu, kontroli drogowej
 • Ekonomii jazdy
 • Błędów najczęściej popełnianych przez kierowców samochodów ciężarowych
 • Przygotowania samochodu ciężarowego do jazdy
 • Mocowana i zabezpieczenia ładunku
 • Ruszania, obsługa biegów, hamowania
 • Manewrowania samochodem ciężarowym
 • Plac manewrowy – ćwiczenie umiejętności manewrowania pojazdem
 • Jazdy w terenie (dostosowanie prędkości do warunków na drodze, hamowanie awaryjne, zachowanie bezpiecznych odległości)
 • Jazdy w ruchu ulicznym, manewrowanie, parkowanie
 • Czynności kontrolnych na drodze

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc, od opublikowania niniejszego rozpoznania tj. w okresie od 03/04/2017 do 02/05/2017)

Wymiar kursu: średnio 100 godzin

Przewidywana liczba uczestników: 3 osoba

Wymogi w zakresie wykonawcy:

 • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
 • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),
 • Zapewnienie sprzętu/sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć, wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
 • Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć,
 • Przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
 • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu

Lista sprawdzająca do weryfikacji kwalifikacji

Do wyceny należy załączyć PROGRAM KURSU oraz CV KADRY TRENERSKIEJ. Trener powinien posiadać wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne umożliwiające przeprowadzenie danego szkolenia oraz doświadczenie umożliwiające przeprowadzenie szkolenia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie nie powinno być krótsze niż 2 lata.

O ile w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 25.04.2017 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Rynek 55/16

58-200 Dzierżoniów

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content