ROZPOZNANIE CENOWE

Kurs spawania stali niestopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)

JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie powiatu dzierżoniowskiego projekt szkoleniowo doradczy współfinansowany ze środków UE.

W ramach projektu organizowane będzie dla uczestników szkolenie w zakresie kursu – spawanie metodą TIG. W związku z tym zwracamy się do Państwa o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestnika kursu umiejętności spawania metodą TIG.

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż 7 dni od opublikowania niniejszego rozpoznania, nie później niż 2 miesiące, od opublikowania niniejszego rozpoznania (tj. w okresie od 17/10/2016 do 30/11/2016).

Wymiar kursu: min. 103 godziny w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych

Przewidywana liczba uczestników: 2 osoby

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiadanie statusu autoryzowanego ośrodka szkoleniowego,
  • Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez właściwy Wojewódzki Urząd Pracy,
  • Przeprowadzenie szkolenia przez trenerów spełniających wymagania w zakresie doświadczenia i kwalifikacji (zgodnie z załączonym wzorem umowy),
  • Zapewnienie Sali/pomieszczeń adekwatnych do tematyki prowadzonych zajęć,  wyposażonej w sprzęt adekwatny do przedmiotu szkolenia,
  • Zapewnienie uczestnikom adekwatnej odzieży ochronnej,
  • Zapewnienie materiałów szkoleniowych adekwatnych do typu zajęć,
  • Przeprowadzenie egzaminu po zakończeniu szkolenia potwierdzającego nabyte kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikom dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje (Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza w wersji polskiej).
  • Wydanie uczestnikom Książki Spawacza
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego rozpoznania.

O ile w szkoleniu możliwy będzie udział osób z niepełnosprawnościami, warunki organizacji zajęć w przypadku udziału tych osób w szkoleniu będą każdorazowo doprecyzowane z wybranym oferentem.

Zwracam się z prośbą o zgłaszanie ofert do 11.10.2016 r. Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście. Na adres email: biuro@jmm.net.pl

adres pocztowy:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu „CENTRUM PRACY…”

Ul. Batalionów Chłopskich 7b

58-200 Dzierżoniów

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art.69 ustawy Prawo zamówień publicznych

Skip to content