ROZPOZNANIE CENOWE nr RPLB0017/REKRUTACJA/1 – Rekrutacja i selekcja pracowników (e-learning)

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na szkoleniu: Rekrutacja i selekcja pracowników dla Uczestników Projektu.
Zwracamy się z prośbą o zgłaszanie ofert do 07.12.2018 r. na wzorze: Załącznik 1

Składanie ofert może odbywać się drogą elektroniczną, pocztową lub osobiście.

Na:
– adres email: dzw@jmm.net.pl
– adres pocztowy:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5 65-034 Zielona Góra
– osobiście:
JMM Mariusz Lewandowski
Biuro Projektu
ul. Bohaterów Westerplatte 11/5 65-034 Zielona Góra

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
Tel. 660 713 090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

Skip to content