ROZPOZNANIE CENOWE nr RPLB0020/SOCIAL MEDIA/1 – szkolenie z zakresu social media

JMM Mariusz Lewandowski w związku z realizacją projektu OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca na szkoleniu z zakresu social media dla Uczestników Projektu.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Boh. Westerplatte 11 pok. 205, 65-034 Zielona Góra.
  2. Termin składania ofert upływa 02.09.2019 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

tel: 792-335-900

e-mail: owdz.lubuskie@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content