ROZPOZNANIE CENOWE – SZKOLENIE – Opiekunka osób starszych z pierwszą pomocą

 

JMM Mariusz Lewandowski w partnerstwie z firmą SZKUTNIK Olimpia Komosińska realizuje na terenie Zachodniej Małopolski projekt „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

.

W ramach projektu przewidziana będzie realizacja szkoleń z zakresu: OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH Z PIERWSZĄ POMOCĄ

 .

Instytucje zainteresowane organizacją ww szkoleń prosimy o przesyłanie ofert:

  • osobiście lub pocztą do Biura Projektu, Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze  (budynek Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „KLUCZ”) 
  • pocztą email na adres:  biuro@jmm.net.pl

.

Termin składania ofert upływa 19.09.2016 r.  do godz. 15.30

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Marta Lewandowska tel. 660 713 090, fax 61 654 90 30, e-mail:  biuro@jmm.net.pl

.

Dokumenty do pobrania:

Skip to content