Rozpoznanie rynku nr MRPO/0212/SZKOLENIA/04

Firma JMM Mariusz Lewandowski realizuje na terenie województwo małopolskie, powiaty: olkuski, oświęcimski, chrzanowski, wadowicki, miechowski, krakowski  projekt „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenia są w 100% finansowane ze środków publicznych.

 

W ramach projektu chcemy zakupić miejsca szkoleniowe z zakresu:

  • Kurs Arteterapia- szkolenie certyfikacyjne

 

 

Celem jest uzyskanie przez uczestnika kwalifikacji i zdobycie Certyfikatu

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa z prośbą o przesłanie wyceny powyższego szkolenia.

 

Przewidywany termin uruchomienia szkolenia – nie wcześniej, niż min. 7 dni od przesłania niniejszego rozpoznania, nie później niż 1 miesiąc.

 

 

Wymogi w zakresie wykonawcy:

  • Posiada status  instytucji  szkoleniowej  w  rozumieniu  ustawy  z  dn.  20  kwietnia  2004  r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001) wpisanej do rejestru instytucji szkoleniowych oraz niezbędne uprawnienia do przeprowadzenia szkoleń zawodowych i/lub specjalistycznych o ile specyfika danego szkolenia tego wymaga
  • Przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje i/lub kwalifikacje,
  • Wydanie uczestnikowi zaświadczenia, certyfikatów i innych dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje i/lub kompetencje,
  • Wyrażenie gotowości do podpisania umowy szkoleniowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

 

Do wyceny proszę załączyć PROGRAM i PROPONOWANY HARMONOGRAM KURSU i OPIS PROFILU KANDYDATA KURSU.

 

Zwracam się z prośbą o odpowiedź najdalej do 18/10/2019 r.

 

Więcej informacji o projekcie:

 

Załączniki:

  1. Wzór umowy

 

Powyższe zapytanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego ani zapytania ofertowego w rozumieniu art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Kulig
tel: 791 332 900
e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content