ROZPOZNANIE RYNKU nr RPLB0017/SZKOLENIA/5

 

W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursów prawa jazdy kat. B, C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C i D.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozpoznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2.  Termin składania ofert upływa 04.05.2018 o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.05.2018 o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Agnieszka Basiewicz-Jaszczak

575 033 900

e-mail: agnieszka.basiewicz@jmm.net.pl

.

Skip to content