ROZPOZNANIE RYNKU

 

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na  zakup 1 miejsca na szkoleniu/szkoleniach z zakresu zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE2® Foundation z elementami planowania, budżetowania i prognozowania w oparciu o MS Excel

.

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego rozpoznania rynku muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu ul. Zawierciańska 6 lok 5, 32-310 Klucze
  2. Termin składania ofert upływa 10 lipca 2018 roku o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
    • (liczy się data i godzina doręczenia, a nie nadania lub wysłania)

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

Skip to content