Uwaga Mieszkańcy Śląska!

Rozpoczynamy rekrutację do projektu skierowanego właśnie do Was!

Ruszyła rekrutacja uczestników/uczestniczek projektu pn. OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA.

 Zachęcamy mieszkańców Śląska do złożenia kompletu dokumentów i skorzystania z form wsparcia oferowanych w ramach projektu.

 Termin naboru dokumentów: rekrutacja ciągła – od 20/03/2017 r. do zrekrutowania ostatniej grupy, jednak nie dłużej niż do 30/04/2018 r.

 

FORMY WSPARCIA SPOŁECZNO-ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

  1.  Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji (IŚR) [100% UP – obligatoryjne dla każdego uczestnika]
  2.  Doradztwa zawodowe i poradnictwa zawodowe [100% UP – obligatoryjne dla każdego uczestnika]
  3. Wsparcie motywacyjne (psychologiczne) – MENTORING (wg. modelu PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych os. bezrobotnych)
  4. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne [dobrane indywidualnie według potrzeb uczestnika]
  5. Warsztaty aktywizacji: 6-dniowy trening kompetencji i umiejętności społecznych [100% UP – obligatoryjne dla każdego uczestnika]
  6. Średnio 96-godzinny program szkoleń zawodowych [dla 70% uczestników] i średnio 48-godzinny program szkoleń IT (np. ECDL, AUTODESK, MICROSOFT) [dla 30% uczestników]

Kursy i szkolenia zawodowe będą wynikały z IŚR każdego uczestnika.

  1. Minimum 3-miesięczny program stażu/praktyk zawodowych (dla 70% uczestników)
  2. Pośrednictwo pracy
  3. Usługi o charakterze zdrowotnym

JMM sfinansuje dla min. 50% ON koszty zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych zgodnie z indywidualnymi potrzebami ON.

 Wsparcie w ramach projektu stworzy możliwość wzrostu zdolności do zatrudnienia osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 

Jeśli jesteście zainteresowani udziałem w projekcie wypełnijcie komplet dokumentów rekrutacyjnych i prześlijcie na adres biura lub złóżcie osobiście w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach)

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu (Budynek Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, ul. Powstańców 52, 40-024 Katowice, tel. 32 442 00 64, tel. 530 981 978, e-mail: wz@jmm.net.pl, www.jmm.net.pl/WZ, www.facebook.com/WZJMM).

Zachęcamy do udziału!

Skip to content