Termin naboru wniosków o JDI i wsparcie pomostowe dla II grupy.

termin od 17 lipca 2017 do 28 lipca 2017r.


Informujemy, iż w terminie od 17 lipca 2017 do 28 lipca 2017r. zostaje otwarty naboru wniosków o Jednorazową Dotację Inwestycyjną i wsparcie pomostowe dla II grupy.

.

.

Wnioski prosimy składać w Biurze Projektu

ul. Zjednoczenia 16A, Dębnica Kaszubska

pokój nr 2

Skip to content