Termin naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcie pomostowe dla I grupy

termin od 12 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r.

 

Informujemy, iż w terminie od 12 lutego 2020 r. do 20 lutego 2020 r. zostaje otwarty naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcia pomostowego dla grupy I.

 

Wnioski prosimy składać w Biurze Projektu JMM Mariusz Lewandowski

Bukowa nr 27 lok. C7

87-100 Toruń

Skip to content