Termin naboru wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcie pomostowe dla II grupy

termin od 07.05.2020 r. do 14.05.2020 r.

 

Informujemy, iż w terminie od 7 maja 2020 r. do 14 maja 2020 r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i podstawowego wsparcia pomostowego dla grupy II.

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wnioski przyjmowane będą w formie elektronicznej na adres e-mail: powertorun@jmm.net.pl, skany wniosków i podpisanych załączników (zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych) wysłane w terminie naboru wniosków, tj. 07÷14.05.2020 r. (liczy się data wpływu wiadomości e-mail na  serwery pocztowe JMM) lub za pośrednictwem operatora pocztowego do Biura Projektu (decyduje data wpływu przesyłki) lub osobiście, po uprzednim ustaleniu dostępności pracowników JMM Mariusz Lewandowski w Biurze Projektu. Oryginały dokumentów przesłanych drogą e-mailową należy dostarczyć do Biura Projektu za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Adres Biura Projektu:

BIURO PROJEKTU „WSPARCIE NA STARCIE”

Ul. Bukowa 27 lok. C7

87-100 Toruń

Skip to content