Termin naboru wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu „WYSTARTUJ Z POWEREM!”

 

Informujemy, iż w terminie od 18 maja 2021 r. do 26 maja 2021 r. zostaje otwarty nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla Uczestników Projektu „WSYATRUJ Z POWEREM!” (nr POWR.01.02.01-04-0138/19) w województwie kujawsko-pomorskim.

Wnioski prosimy składać w Biurze Projektu JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM MARIUSZ LEWANDOWSKI)

  1. Bukowa nr 27 lok. 23
    87-100 Toruń

 

 

Skip to content