Termin składania wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej


W dniach od 05.06 do 09.06.2017 r. do godz. 12.00 będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego.

Wnioski należy złożyć w regionalnym biurze projektu Urząd Gminy Dębnica Kaszubska, pokój nr. 2, ul. Zjednoczenia 16A,, 76-248 Dębnica Kaszubska, w wersji papierowej (w 1 egzemplarzu) oraz w wersji elektronicznej (dotyczy wniosku, biznes planu oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego). Na dokumentach trzeba złożyć własnoręczny podpis i zaparafować na każdej stronie. Komplet złożonych dokumentów powinien mieć ponumerowane strony i być trwale spięty.

Skip to content