DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI

 

 

 

Z olbrzymią satysfakcją informujemy, iż spośród 436 złożonych wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie – projekt złożony przez JMM Mariusz Lewandowski „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów Komisji Oceny Projektów i decyzją Zarządu Województwa Dolnośląskiego projekt został rekomendowany do otrzymania dofinansowania!

http://rpo.dolnyslask.pl/wybor-projektow-w-trybie-konkursowym-do-dofinansowania-w-ramach-naboru-nr-10-03-00-iz-00-02-12016/

http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument,iddok,36838,idmp,538,r,r 

 

Tym samym od 2017 roku w 10 powiatach Dolnego Śląska ruszy realizacja naszego kolejnego projektu edukacyjnego o nazwie „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany w ramach Działania: 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie na terenie następujących powiatów:

  • Dzierżoniowski
  • Kłodzki
  • Wałbrzyski
  • Ząbkowicki
  • Górowski
  • Legnicki
  • Wołowski
  • Jaworski
  • Złotoryjski
  • Jeleniogórski

W projekcie przewidujemy organizację 30 szkoleń skierowanych do 300 osób dorosłych chcących podnieść kluczowe kompetencje o charakterze podstawowym i przekrojowym w zakresie ICT (w ramach pięciu zidentyfikowanych obszarów: INFORMACJA, KOMUNIKACJA, TWORZENIE TREŚCI, BEZPIECZEŃSTWO oraz ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW).

Całkowita wartość projektu: 803 250,00 zł.

Więcej informacji opublikujemy niebawem w zakładce „Projekty”.

Skip to content