JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.12.2020 r.

Dofinansowanie projektu: 1 809 174,76 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 1 605 023,67 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do osiągnięcia, do 31.12.2020 r. jest aktywizacja zawodowo-edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących województwo kujawsko-pomorskie, poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia
nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:
Mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego, w szczególności miast: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek
Osób w wieku 15-29 lat
Osób biernych zawodowo, należących do grupy NEET
Osób z niepełnosprawnościami
Osób z niskimi kwalifikacjami, tj. z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym (liceum, technikum, szkoła zawodowa)

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania
Doradztwo zawodowe
Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 6,89 zł/h)
Staże zawodowe (stypendium 1033,70 zł/m-c)
Szkolenia i doradztwo specjalistyczne w zakresie prowadzenia własnej firmy
Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)
Wsparcie pomostowe w okresie prowadzenia działalności gospodarczej
Pośrednictwo pracy

HARMONOGRAM WSPARCIA


HARMONOGRAM WSPARCIA

 

LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROJEKTU

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.
Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.06.2020 r.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 15.09.2019 r. do 20.10.2019 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

2.

Wypełniasz i podpisujesz.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę).

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Bukowa 27, lok. 23, 87-100 Toruń

tel.: 575 689 900, 535 338 900

e-mail: powertorun@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/wns

www.facebook.com/wns.torun

Skip to content