JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 065,08 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31.05.2021 r. jest aktywizacja  zawodowo – edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław), poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:

Mieszkańców powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław)

Osób w wieku 15-29 lat

Osób biernych zawodowo

Osób, które zamieszkują obszary wiejskie (DEGRUBA 3)

Osób z niepełnosprawnościami

Rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

UŁATWIENIA DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

JMM oferuje:

Wersję dokumentów w druku powiększonym, oraz w języku łatwym do czytania,

Wersję dokumentów w systemie Braille’a,

Pomoc tłumacza migowego,

Wsparcie asystenta,

Możliwości wejścia i uczestniczenia w działaniach rekrutacyjnych i późniejszych we wsparciu z psem asystującym,

Zorganizowany transport do i z miejsca odbywania stażu/szkolenia.

 

Biuro projektu znajduje się w centrum miejscowości Klucze.

Wokół budynku są zlokalizowane 2 miejsca postojowe dla ON, w promieniu 50 metrów od wejścia do budynku – dodatkowe 3 wyznaczone miejsca dla ON.

Wejście znajduje się na poziomie terenu wokół budynku, dostępny jest także podjazd, oraz winda. Korytarze są szerokie, nie ma wystających gablot, reklam, elementów dekoracji, które mogłyby być przeszkodą dla ON.

Toalety są przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne

Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 9,60 zł/h)

Staże zawodowe (stypendium 1440,00 zł/m-c)

Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)

Opieka i wsparcie mentora

Pośrednictwo pracy

Wsparcie doradców specjalistycznych tzw. „aniołów biznesu” (dla osób, które uzyskają dotację na otwarcie działalności)

HARMONOGRAM


Harmonogram działań merytorycznych

LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG

  • Lista rekrutacja do projektu na dotacje
  • Lista rekrutacja do projektu na dotacje II tura

LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI

  • Lista wyniki z biznesplanow 1 grupa
  • Lista wyniki z biznesplanow 2 grupa

LISTA RANKINGOWA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE

lista podst wsparcie pomostowe

LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów:

wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław),

w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

W razie potrzeby, zapewniamy pomoc przy wypełnianiu dokumentów rekrutacyjnych!

Kandydaci mogą zgłosić się do nas osobiście, lub umówić telefonicznie.

Zespół JMM oferuje odbiór dokumentów od osób z niepełnosprawnościami, jeśli kandydaci nie mają możliwości złożenia ich osobiście w biurze projektu.

 

Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.10.2020 r. (I tura rekrutacji)

II-XIII – nabór od 1. do 20. dnia danego miesiąca.

Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 21.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości II tura od 03.02.2020 r. do 16.02.2020 r.

REKRUTACJA KROK PO KROKU

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących skorzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6/1, 32-310 Klucze

tel.: 791 332 900

e-mail: power140@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/wzp

www.facebook.com/wzp

Dojazd transportem publicznym do naszego biura:

Linie Olkusz – Klucze:

470 – możliwy dojazd z: Jaroszowiec, Bydlin, Kolbark, Krzywopłoty, Kwaśniów, Hucisko, Olkusz

471 – możliwy dojazd z: Rodaki, Ryczówek, Chechło, Olkusz

472 – możliwy dojazd z: Chechło, Olkusz

473 – możliwy dojazd z: Zalesie Golczowskie, Golczowice, Jaroszowiec, Olkusz

474 – możliwy dojazd z: Jaroszowiec, Zalesie Golczowskie, Golczowice,  Bydlin, Krzywopłoty

476 – możliwy dojazd z: Chechło, Ryczówek, Rodaki, Olkusz

477 – możliwy dojazd z: Bogucin, Ryczówek, Rodaki, Olkusz

 

Dojeżdzając prywatnym samochodem na nawigacji  należy wpisać adres biura:

ul. Zawierciańska 6, 32-310 Klucze

Przy budynku znajduje się około 15 miejsc postojowych, w tym 2  dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content