JMM Sp. z o.o. (dawniej JMM Mariusz Lewandowski) realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: od 01.09.2019 r. – 31.05.2021 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 842 065,08 zł

CEL PROJEKTU


Celem projektu zaplanowanym do 31.05.2021 r. jest aktywizacja  zawodowo – edukacyjna osób biernych zawodowo zamieszkujących powiaty: wadowicki, oświęcimski, chrzanowski, olkuski (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław), poprzez kompleksowe i zindywidualizowane wzmocnienie ich kompetencji zawodowych i społecznych oraz wspieranie postaw przedsiębiorczych prowadzących do utworzenia nowych, trwałych miejsc pracy.

DO KOGO KIERUJEMY PROJEKT


Wsparcie w projekcie skierowane jest do osób:
Mieszkańców powiatów: wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław)

Osób w wieku 15-29 lat

Osób biernych zawodowo

Osób, które zamieszkują obszary wiejskie (DEGRUBA 3)

Osób z niepełnosprawnościami

Rodziców, którzy chcą powrócić do pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością:

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania dokumentów, spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

WSPARCIE W RAMACH PROJEKTU


0 Opracowanie Indywidualnego Planu Działania

Doradztwo oraz poradnictwo zawodowe/specjalistyczne

Szkolenia zawodowe (+ stypendium szkoleniowe 9,60 zł/h)

Staże zawodowe (stypendium 1440,00 zł/m-c)

Jednorazowa dotacja na otwarcie działalności gospodarczej (23 050,00 zł)

Opieka i wsparcie mentora

Pośrednictwo pracy

Wsparcie doradców specjalistycznych tzw. „aniołów biznesu” (dla osób, które uzyskają dotację na otwarcie działalności)

HARMONOGRAM


Harmonogram działań merytorycznych
 

 

LISTY RANKINGOWE


LISTY RANKINGOWE OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO UBIEGANIA SIĘ O DOTACJĘ NA ZAŁOŻENIE DG
  • Lista rekrutacja do projektu na dotacje
  • Lista rekrutacja do projektu na dotacje II tura
LISTY RANKINGOWE WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI
  • Lista wyniki z biznesplanow 1 grupa
  • Lista wyniki z biznesplanow 2 grupa
LISTA RANKINGOWA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE
lista podst wsparcie pomostowe
LISTA RANKINGOWA PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

REKRUTACJA


Rekrutacja prowadzona będzie na terenie powiatów:

wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego, olkuskiego (gminy: Olkusz, Klucze, Bukowno, Bolesław),

w sposób ciągły aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

Rekrutacja na ścieżkę szkoleniowo-stażową: od 15.09.2019 r. do 20.10.2020 r. (I tura rekrutacji)

II-XIII – nabór od 1. do 20. dnia danego miesiąca.

Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości: od 21.10.2019 r. do 30.11.2019 r.
Rekrutacja na ścieżkę przedsiębiorczości II tura od 03.02.2020 r. do 16.02.2020 r.
REKRUTACJA KROK PO KROKU
1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

1.

Pobierasz, otrzymujesz od nas pocztą lub odbierasz w Biurze Projektu dokumenty rekrutacyjne.

3.

Dostarczasz do nas (mailowo, pocztą tradycyjną, osobiście lub przez zaufaną osobę)

4.

Czekasz na kontakt (48h od otrzymania dokumentów).

5.

Ustalamy termin i miejsce rozmowy rekrutacyjnej.

6.

Rozmowa rekrutacyjna.

JESTEŚ W PROJEKCIE

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE


Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością

Osobom z niepełnosprawnością oferujemy pomoc w wypełnieniu dokumentów zgłoszeniowych. W celu odpowiedniego przygotowania spotkania rekrutacyjnego i zapewnienia stosownego komfortu bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub pocztą elektroniczną.

Dokumenty rekrutacyjne dla osób chcących skorzystać z dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej


AKTUALNOŚCI


GALERIA


KONTAKT


BIURO PROJEKTU

ul. Zawierciańska 6/5, 32-310 Klucze

tel.: 791 332 900

e-mail: power140@jmm.net.pl

www. jmm.net.pl/wzp

www.facebook.com/wzp