Załącznik nr 8.11 – Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych najczęściej finansowanych
w ramach danej grupy projektów, towarów lub usług

Przykładowe koszty w ramach poszczególnych kategorii nie mają charakteru zamkniętego.
Wnioskodawca może zaproponować inne wydatki, o ile są one uzasadnione i wynikają
z zaplanowanych działań.
Ponadto Powiatowe Urzędy Pracy zobligowane są do stosowania się do przepisów Ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content