Kolejny nasz wniosek został wybrany do dofinansowania.

Z wielką satysfakcją pragniemy poinformować, iż w ramach konkursu nr RPPM.05.07.00-IZ.00-22-001/16 pozyskaliśmy do dofinansowania kolejny projekt. Projekt „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” o wartości ponad  3 200 000 zł. otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WP.

Celem projektu jest wspieranie postaw przedsiębiorczych u uczestników projektu-mieszkańców GMIN OBJĘTYCH PROJEKTEM (Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Potęgowo) zmierzających do samozatrudnienia.

Okres realizacji projektu: 01.11.2016 – 31.12.2018.


Lista Rankingowa RPO WP

Skip to content