ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA

 

Wszystkie panie pozostające BEZ ZATRUDNIENIA, po 30-stym roku życia, mieszkające na terenie powiatów: olkuskiego, chrzanowskiego, wadowickiego lub oświęcimskiego, które chciałyby pracować z komputerem, w zawodzie PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z ECDL, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „ZAPROJEKTUJ SUKCES! Projekt aktywizacji zawodowej pozostających bez zatrudnienia mieszkanek Małopolski Zachodniej”.

Szkolenie kompleksowo przygotuje uczestniczki do pracy w biurze, poprzez m. in. kurs ECDL, obsługę urządzeń biurowych oraz prowadzenia korespondencji i archiwizacji dokumentów.

Podczas trwania szkolenia zapewniamy wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, a także pokrycie kosztów opieki nad osobami zależnymi. Za udział w szkoleniu osoby pozostające bez pracy otrzymują również stypendium szkoleniowe w wysokości ok. 665 zł za 100 godzinne szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestniczki otrzymają certyfikat ECDL potwierdzający zdobyte kwalifikacje.

Poza wsparciem szkoleniowym kierujemy zainteresowane uczestniczki na płatne staże i pomagamy w pozyskaniu pracy.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 570-008-290 oraz na stronie internetowej www.jmm.net.pl/zaprojektujsukces

Skip to content