ZAPYTANIE OFERTOWE – CATERING

 

W związku z realizacją projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” z RPOWKP 8.3. prosimy o przedstawienie oferty na realizacje usługi cateringowej.  

 

 

.

Miejsce i termin składania ofert:

.
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone (osobiście lub przesyłką kurierska/pocztą) w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, ul. Bukowa 27 lok. A13, 87-100 Toruń.
2. Termin składania ofert upływa 13 listopada 2017 roku o godz. 14.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do Biura Projektu Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 listopada 2017 roku o godz. 14.30.

.

Adres do korespondencji::
Biuro Projektu
Ul. Bukowa 27 lok. A13
87-100 Toruń

 .

Dokumenty do pobrania:

Skip to content