ZAPYTANIE OFERTOWE nr 0036/03

świadczenie usługi na DORADZTWO PODSTAWOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!”

 

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie Doradztwa Podstawowego dla Uczestników projektu „ZAPRASZAMY DO KLASY BIZNES!” w obszarze indywidualnej pomocy w zakresie planowanej działalności szczególnie związanej ze sporządzaniem biznes planów do udzielanego w ramach Projektu wsparcia finansowego.

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1021407#opis

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr 2,  ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska
  2. Termin składania ofert upływa 27 luty 2017 roku o godz. 15.30. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

adres do korespondencji:

JMM Mariusz Lewandowski

Biuro Projektu

Urząd Gminy Dębnica Kaszubska pokój nr. 2

ul. Zjednoczenia 16A, 76-248 Dębnica Kaszubska

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Marta Lewandowska

tel: 660 713 090

e-mail: marta.lewandowska@jmm.net.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2-3

Skip to content