ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/MENTOR/3

 

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług indywidualnego wsparcia motywacyjnego (mentorskiego) w oparciu o model „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji młodych osób bezrobotnych” na rzecz Uczestników Projektu (min. 1 max. 30 osób).

 

Miejsce i termin składania ofert
1.Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań, do dnia 29 czerwca 2020 r., do godziny 12:00.

2.Termin składania ofert upływa 29 czerwca 2020 r., o godzinie 12:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29 czerwca 2020 r., o godzinie 15:00..

 

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

0072_Mentoring_ZK3_ZAŁĄCZNIK 1

0072_Mentoring_ZK3_ZAŁĄCZNIK 2

0072_Mentoring_ZK3_ZAŁĄCZNIK 2A

0072_Mentoring_ZK3_załącznik 3 Podrecznik_Mentoring_innowacyjna_metoda_aktywizacji

0072_Mentoring_ZK3_ZAŁĄCZNIK 4

0072_Mentoring_ZK3

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego:

Wyniki

Skip to content