ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi prowadzenia kursów prawa jazdy at. B, C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C i D.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131308

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu OD STAŻU DO ANGAŻU, ul. Rewolucji 1905 roku 82, pokój nr A19, 90-001 Łódź.
  2. Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: biuro@jmm.net.pl 

DOKUMENTY DO  POBRANIA:

Skip to content