ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/4

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursów z zakresu:
A) ochrony danych osobowych, kontroli GIODO/UODO oraz wykonywanie sprawozdań przez ABI (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 25)
B) kursu kosmetycznego I stopnia (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 35)
C) kursu kandydatów na księgowego – I stopień (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 25)
D) szkolenia teoretycznego i praktycznego prowadzącego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS z zakresu sterowania wielowirnikowcem bezzałogowym UAV(MR) do 5 kg (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 20)
E) szkolenia teoretycznego i praktycznego prowadzącego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS z zakresu sterowania wielowirnikowcem bezzałogowym UAV(MR) do 25 kg (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 20)
F) szkolenia teoretycznego i praktycznego prowadzącego do uzyskania świadectwa kwalifikacji UAVO VLOS z zakresu sterowania wielowirnikowcem bezzałogowym UAV(MR) do 150 kg (planowana liczba osób objętych szkoleniami: min. 1, max. 20).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1131309

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu OD STAŻU DO ANGAŻU, ul. Rewolucji 1905 roku 82, pokój nr A19, 90-001 Łódź.
  2. Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 sierpnia 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Skip to content