ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15

 

W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem umożliwiającym zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

 

Miejsce i termin składania ofert
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski. ul. A. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań

  1. Termin składania ofert upływa 20 lipca 2020 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 lipca 2020  roku o godz. 13.00.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Małgorzata Pawłowska
tel: 530-981-978
e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_10072020

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_1

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_1a_Wykaz godzin trenerskich_CV

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_2_Program szkolenia_wzór

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_3_Wymagania dotyczące standardu oraz cen rynkowych

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_4_Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji

ZAPYTANIE OFERTOWE_15_załącznik_nr_4a_Lista sprawdzająca dotycząca uzyskiwania kwalifikacji

Rozstrzygnięcie zapytania ofetowego:

Wyniki

Skip to content