Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0125/MENTOR/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom w ramach projektu CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu„.

Termin składania ofert upływa 05.04.2016 r.  do godz. 16.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie_ofertowe_29.03.2016

2) ZAŁACZNIK 1_29.03.2016

3) ZAŁACZNIK 2_2A_29.03.2016

4) ZAŁĄCZNIK 3_Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu

5) ZAŁĄCZNIK4_Podrecznik_Mentoring_innowacyjna_metoda_aktywizacji

6) ZAŁACZNIK 5_29.03.2016

7) Odpowiedzi do zapytania_31.03.2016

8) Odpowiedzi do zapytania_2_31032016

9) Odpowiedzi do zapytania_3_(125)04.04.2016

10) Wyniki postępowania – mentor_125

Skip to content