ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0125/SZKOLENIA/4

W związku z realizacją projektu „CENTRUM PRACY – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu dzierżoniowskiego w oparciu o model mentoringu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsca szkoleniowego na szkoleniu otwartym z zakresu:

  1. programowanie i obsługa obrabiarek CNC
  2. kurs spawania metodą MAG
  3. kurs kosmetyczny z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w gabinetach kosmetycznych
  4. pracownik administracyjno-biurowy

.

.

      Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów.
  2. Termin składania ofert upływa 16 czerwca 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia: 
Małgorzata Pawłowska Tel.  530 981 978, e-mail: malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl
DO POBRANIA:
 .
.
Skip to content