Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0126/DORADCA/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług doradztwa zawodowego udzielanego uczestnikom w ramach projektu „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

Termin składania ofert upływa 06.04.2016 r.  do godz. 16.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

 01) Zapytanie_ofertowe_DZ_30.03.2016

02) ZAŁACZNIK 1_30.03.2016

03) ZAŁACZNIK 2_2A_30.03.2016

04) ZAŁĄCZNIK 3_Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu 

05) Odpowiedzi do zapytania_31.03.2016

06) Zapytanie_ofertowe_DZ_04.04.2016

07) Aktualizacja_04.04.2016_126

08) Zakończenie postępowania 126_DORADCA_1

Skip to content