Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0126/MENTOR/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom w ramach projektu „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

Termin składania ofert upływa 06.04.2016 r.  do godz. 16.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

01) Zapytanie_ofertowe_30.03.2016

02) ZAŁACZNIK 1_30.03.2016

03) ZAŁACZNIK 2_2A_30.03.2016

04) ZAŁĄCZNIK 3_Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu

05) ZAŁĄCZNIK 4_Podrecznik_Mentoring_innowacyjna_metoda_aktywizacji

06) ZAŁACZNIK 5_30.03.2016

07) Odpowiedzi do zapytania_31.03.2016

08) Odpowiedzi do zapytania_2_31.03.2016

09) Odpowiedzi do zapytania_3_(126)04.04.2016

10) Wyniki mentor_126

Skip to content