zapytanie ofertowe nr POWER0126/MENTOR/2

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0126/MENTOR/2 dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego uczestnikom w ramach projektu „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

Termin składania ofert upływa 08.07.2016 r.  do godz. 16.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

1_Zapytanie_ofertowe_01.07.2016

2_ZAŁACZNIK 1_01.07.2016

3_ZAŁACZNIK 2_2A_01.07.2016

4_ZAŁĄCZNIK 3_Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu

5_ZAŁĄCZNIK 4_Podrecznik_Mentoring_innowacyjna_metoda_aktywizacji

6_ZAŁACZNIK 5_01.07.2016

7_Odpowiedzi do zapytania_06.07.2016

Wyniki_POWER0126/MENTOR/2

Skip to content