Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0126/SZKOLENIA/1 dotyczącym wyłonienia wykonawcy odpowiedzialnego za organizację i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla min. 5 a max. 50 Uczestników Projektu zgodnie z opracowanym dla nich w Projekcie Indywidualnym Planem Działania.

w ramach projektu „DOŚWIADCZENIE – KOMPETENCJE – PRACA. Projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców powiatu świdnickiego w oparciu o model mentoringu”.

Termin składania ofert upływa 18.04.2016 r.  o godz. 16.00

Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Oferentami:

Ryszard Sobański, tel. 74 853 50 09, e-mail: ryszard.sobanski@siph.pl,

oraz

Małgorzata Pawłowska tel. 530 981 978, fax 61 654 90 30, e-mail:  malgorzata.pawlowska@jmm.net.pl

Dokumenty do pobrania:

1) Zapytanie ofertowe_08.04.2016

2) Załącznik nr 1_08.04.2016

3) Załącznik nr 2_08.04.2016

4) Załącznik nr 3_08.04.2016

5) Załącznik nr 4_Minimalne_wymagania_jakościowe_projektu

6) Załącznik nr 5_pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dn. 13 sierpnia 2015 r.

7) Załącznik nr 6_08.04.2016

8) POSTĘPOWANIE POWER0126/SZKOLENIA/1 – WYNIKI

Skip to content