ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0140/MENTOR/1

W związku z realizacją projektu „Wystartuj z POWER-em!”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom Projektu (min.1 max. 45 osób).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239346

I.                    Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Zawierciańska 6/5 , 32-310 Klucze lub drogą mailową na adres: marta.kulig@jmm.net.pl
  2. Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 13.00

Osoba do Kontaktu ws. zamówienia:

Marta Kulig

Tel. 791-332-900

e-mail: marta.kulig@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

Natalia Pisarczyk, Ul. Kołobrzeska 11/25, 40-718 Katowice

Skip to content