ZAPYTANIE OFERTOWE NR POWER0141/MENTOR/1

W związku z realizacją projektu „Z POWERem – Wsparcie na starcie!”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą
o przedstawienie oferty na świadczenie usług wsparcia mentorskiego udzielanego Uczestnikom Projektu (min.1 max. 45 osób).

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239328

I.                    Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu, Zawierciańska 6/5 , 32-310 Klucze lub drogą mailową na adres: daria.juras@jmm.net.pl
  2. Termin składania ofert upływa 27 marca 2020 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 marca 2020 roku o godz. 13.00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

Natalia Pisarczyk, Ul. Kołobrzeska 11/25, 40-718 Katowice

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:

Daria Juras

Tel. 570 008 290

e-mail: daria.juras@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres oferenta:

Natalia Pisarczyk, Ul. Kołobrzeska 11/25, 40-718 Katowice

Skip to content