ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/prawojazdy/2

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0247/prawojazdy/2. Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług kursów prawo jazdy udzielanego uczestnikom Projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.”  realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
  2. Termin składania ofert upływa 22 marca 2017 roku o godz. 16.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Mariusz Kulawik
tel: 535 338 900;
e-mail: mariusz.kulawik@jmm.net.pl

Skip to content