ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/SZKOLENIA/11 – zakup kursów prawa jazdy kat. B (od 1 do 10 kursów)

 

 

W związku z realizacją projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursu prawa jazdy kategorii B (liczba uczestników od 1 do 10).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1056012

.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań
  2. Termin składania ofert upływa 25 września 2017 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska
tel: 660 713 090

e-mail: biuro@jmm.net.pl

.

Skip to content