ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0247/szkolenia/5

 

Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym nr POWER0247/szkolenia/5.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1028633

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usług przeprowadzenia szkoleń zawodowych dla min. 1 i max. 30 uczestników projektu „BO JAK NIE WY, TO KTO? – projekt indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej młodych mieszkańców Małopolski Zachodniej.” realizowanego w ramach Poddziałania 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski Biuro Projektu Kolbark, ul. Źródlana 3, 32-310 Klucze
  2. Termin składania ofert upływa 13 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00.
  3. Oferty złożone po tym terminie nie będą W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Jan Kosmowski
tel: 575 833 900;
e-mail: jan.kosmowski@jmm.net.pl

Skip to content