ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS0420/EGZAMIN/1

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi prowadzenia egzaminów po szkoleniach z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP (maksymalnie 300 osób).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1039294

.
Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przeprowadzenia egzaminów po szkoleniach pozwalającego uzyskać certyfikat:

ECDL PROFILE DIGCOMP 14A
ECDL PROFILE DIGCOMP 14T
ECDL PROFILE DIGCOMP 16
ECDL E-URZĘDNIK
ECDL PROFILE DIGCOMP 6 (ECDL BASE)
ECCC DIGCOMP 5 OBSZARÓW POZIOM A


.

Miejsce i termin składania ofert

.
1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, Biuro Projektu, ul. Rynek 55/16, 58-200 Dzierżoniów
2. Termin składania ofert upływa 30 czerwca 2017 roku o godz. 11.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ich złożenia.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

Skip to content