ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3

W związku z realizacją projektu „DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA E-KOMPETENCJI” nr RPDS.10.03.00-02-0420/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi prowadzenia egzaminów po szkoleniach z zakresu nabywania/podnoszenia kompetencji cyfrowych (ICT) zgodnie ze standardem DIGCOMP (maksymalnie 300 osób).

.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051422

.

.

IX. Miejsce i termin składania ofert

1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, na adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
2. Termin składania ofert upływa 31 Sierpnia 2017 roku o godz. 10.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.08.2017 o godz. 11.00.

.

.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

.

 • ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPDS0420/EGZAMIN/3
 • ZAŁĄCZNIK 1
 • Informacja o wybranym wykonawcy:   RozstrzygnięteNazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena:   CODE TRAINING SP. z o.o., ul. Michała Drzymały 14/4, 59-225 Chojnów

  Data wpływu oferty 30.08.2017

  ECC DIGCOMP 5 OBSZARÓW POZIOM B – 750 zł

  ECC DIGCOMP 5 OBSZARÓW POZIOM C – 1000 zł

  Pełna lista podmiotów:  CODE TRAINING SP. z o.o.

Skip to content