ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPKP/0008/IPD/01 – POSZUKUJEMY DORADCÓW ZAWODOWYCH

 

W związku z realizacją projektu „Zapraszamy do klasy BIZNES” realizowanego w wyniku przyznania dofinansowania przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, w imieniu którego działa Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (zwany dalej „Instytucją Zarządzającą” lub „IZ”), w ramach Działania 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa zawodowego polegającego na opracowaniu IPD dla uczestników projektu „Zapraszamy do klasy BIZNES” (min. 1 max. 90 osobom).

 

 

.

Miejsce i termin składania ofert:

.
1.Wszystkie oferty muszą być zeskanowane i przesłane na adres e-mail: biuro@jmm.net.pl.
2. Termin składania ofert upływa 8 września 2017 r., do godziny 15:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu na serwer pocztowy adresu biuro@jmm.net.pl.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia:
Marta Lewandowska
tel: 660-713-090
e-mail: biuro@jmm.net.pl

 .

Dokumenty do pobrania:

Skip to content