ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach szkoleń umożliwiających zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084516

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: biuro@jmm.net.pl 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Załączamy odpowiedzi na pytania potencjalnych oferentów, które spłynęły do Zamawiającego w dniu 30 i 31 stycznia 2018 r.

Wyjaśnienia nie skutkują nierównym traktowaniem wykonawców. Termin złożenia ofert nie ulega zmianie.

Skip to content