ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0017/SZKOLENIA/4 

W związku z realizacją projektu „DOŚWIADCZENIE ZAWSZE W CENIE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursów prawa jazdy kat. B, C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C i D.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1084534

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Zamawiającego, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 5 lutego 2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego. 
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5 lutego 2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Marta Lewandowska

e-mail: biuro@jmm.net.pl 

Skip to content