ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/06

W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach kursów prawa jazdy kat. B, C, C+E, D, kwalifikacji wstępnej i kwalifikacji wstępnej przyspieszonej na kategorię C i D.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1160377

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 22 stycznia 2019 roku o godz. 13.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 stycznia 2019 roku o godz. 14.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Krzysztof Ignaszewski
e-mail: Krzysztof.ignaszewski@jmm.net.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content