ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPLB0020/SZKOLENIA/3

W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup miejsc szkoleniowych w ramach szkoleń wraz z egzaminem umożliwiających zdobycie kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143875

Miejsce i termin składania ofert

  1. Wszystkie oferty w zaklejonych lub zalakowanych kopertach oznaczonych zgodnie z wymogami niniejszego zapytania ofertowego muszą być dostarczone w godzinach pracy Biura Projektu, pod adres: JMM Mariusz Lewandowski, ul. Mickiewicza 33/50, 60-837 Poznań.
  2. Termin składania ofert upływa 29.10.2018 roku o godz. 12.00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku wysyłki decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
  3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.10.2018 roku o godz. 13.00.

.

Osoba do kontaktu ws. zamówienia

Krystian Tomaszewski

e-mail: krystian.tomaszewski@jmm.net.pl

tel.: 794 212 525

DOKUMENTY DO POBRANIA

Skip to content